Ändra Språk
Hej... -

Hej...

Familjen Eurest

VI KAN SPÅRA VÅRA RÖTTER MER ÄN 70 ÅR TILLBAKA.

Eurest är ett av de många varumärkena som har adderats till Compass Group sedan det bildades, och de har alla bidragit till vilka vi är idag. Vi har kommit långt sedan den blygsamma starten och är nu ett internationellt företag med många medarbetare, men vi har fortfarande och för alltid med oss våra grundvärden i form av att alltid göra vårt yttersta för våra kunder, leverera tjänster av högsta kvalitet och sträva efter kontinuerlig utveckling.

Compass Group PLC har verksamhet i mer än 50 länder i hela världen och serverar varje år omkring fyra miljarder måltider av varierande slag.

Eurest Services leder vägen när det gäller att tillhandahålla supportlösningar för både nationella och internationella kunder som verkar inom vitt skilda branscher som energi, finans, detaljhandel, produktion och läkemedel. Förutom Eurest Services ingår många andra högklassiga företag i Compass Group som erbjuder outsourcing-tjänster inom alla tänkbara marknadssegment. Vi gör tillvaron enklare för våra kunder genom att tillhandahålla ett heltäckande tjänsteutbud så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Våra specialister ger råd om de mest effektiva metoderna, tar fram underhållsscheman och rekommenderar utrustning och arbetsmönster för att få fram en lösning som både har hög kvalitet och är kostnadseffektiv.

De allra flesta tjänster vi erbjuder utförs av våra egna medarbetare. Det ger oss större flexibilitet och kontroll och vi vet också att vi alltid kan lita på våra medarbetare. Vi genomför även studier för att se hur vi kan effektivisera verksamheten och utbildar våra medarbetare inom ett flertal kompetensområden. Den här arbetsmodellen gör att vi kan utnyttja kapaciteten hos våra medarbetare maximalt.