Ändra Språk
Eurest ställer höga krav på sin kyckling -

Håll dig uppdaterad med
våra senaste nyheter...

Nyhetsartikel

Eurest ställer höga krav på sin kyckling

Eurest |  den 22 juni 2016

Eurests höga krav på kyckling

Som ett led i Eurests hållbarhetsarbete serverar företaget enbart kyckling som följer de svenska djurhållningsreglerna enligt Upphandlingsmyndighetens (UHM) hållbarhetskrav. Företagets krav på kycklinginköp innebär en råvara av hög kvalitet som bland annat fötts upp utan tillväxtantibiotika och är fri från samtliga salmonellaserotyper.

Eurests strategi att endast servera kyckling som följer UHMs krav har visat sig vara rätt väg att gå. I slutet av maj i år slog Världsnaturfonden, WWF, larm om att kyckling som köps in från Thailand är uppfödd med så mycket antibiotika att vi bör avstå från att äta den. Det fastslås även i WWF:s uppdaterade köttguide 2016, där de uppmanar till att inte köpa Thailändsk kyckling.

Det är viktigt för oss att våra gäster känner sig trygga med att våra råvaror håller höga kvalitets- och hållbarhetskrav. Som ett led i detta, beslutade vi för två år sedan att enbart servera fågel och kött som följer UHMs högt ställda krav. Det kött vi använder ska uppfylla svenska djurhållningsregler, oavsett var djuret fötts upp eller slaktats, säger Karl Elmstedt, Inköpschef Eurest en del av Compass Group AB.

Ett viktigt kriterium för Eurest vid val av leverantörer är leverantörens möjligheter att bidra till förverkligandet av företagets hållbarhetspolicy. För att kunna kvalitetssäkra inköpen, sker en kontinuerlig uppföljning av leverantörer genom regelbundna besök där ett antal kriterier kontrolleras, bland annat hur leverantörerna jobbar med hållbarhetsfrågor, hur de uppfyller lagstiftningens krav, märkning, spårbarhet, förpackningar med mera. Genom ansvarsfulla inköp vill företaget bidra till ett mer hållbart samhälle.

Tillbaka