Ändra Språk
Privacy Policy -

Privacy Policy

Compass Group Sverige (hädanefter benämnt ”vi”) skyddar och respekterar din integritet.

Den här integritetspolicyn, tillsammans med eventuella andra dokument som vi hänvisar till på hemsidan, redogör för hur vi behandlar din personliga information som vi samlar in eller som du ger oss. Läs noga igenom nedanstående för att bli införstådd med våra procedurer.

Samtycke
Vid registrering och mottagande av e-post, till exempel nyhetsbrev, samt vid användning av den här hemsidan ger du ditt samtycke till att vi samlar in och använder din personliga information i enlighet med Personuppgiftslagen. Personuppgiftslagen kan komma att uppdateras med tiden och vi strävar efter att regelbundet också uppdatera integritetspolicyn på vår hemsida. Vid fortsatt användning av hemsidan godkänner du de senaste ändringarna i Personuppgiftslagen.

Information som vi samlar in
För att läsa på vår hemsida och använda liknande tjänster krävs inte någon personlig information.

Compass Group Sverige begär personlig information av användaren när så krävs för att kunna skicka e-post, till exempel nyhetsbrev. Vissa av uppgifterna är obligatoriska (till exempel ditt namn och din e-postadress) och de obligatoriska fälten är tydligt markerade på registreringsformuläret. Andra fält är frivilliga (till exempel företag och jobbtitel).

Vi ber också om din tillåtelse att få kontakta dig med information om Compass Group Sverige och/eller produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Du kan alltid undanbe dig detta genom att avmarkera det fältet när du uppger din information.

Vi kan automatiskt samla in icke personlig information om dig, till exempel vilken typ av webbläsare du använder eller från vilken hemsida du länkades till vår hemsida. Du kan inte identifieras utifrån den här informationen och den används endast för att du ska kunna använda hemsidan mer effektivt.

Cookies

Vad är en cookie?
En cookie är en liten rad text som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Om du gör några inställningar eller val på webbplatsen så kan information om det sparas i cookien. Nästa gång du besöker samma webbplats, slipper du göra om samma inställningar. Istället är det cookien som meddelar till webbplatsen att besökaren varit där tidigare och vilka inställningar som gjorts. Gör du nya inställningar på webbplatsen, byts den gamla cookien ut mot en ny i din dator. Cookies används alltså av praktiska skäl för att underlätta för dig som besöker en viss webbplats.

Cookies på Eurest webbplats
På denna webbplats används cookies. De sparas automatiskt och används inte till något annat än att underlätta för dig som besökare enligt ovan. Vi sparar ingen personlig information om dig via cookies. Information om besökare på webbplatsen kan inte spåras via cookies och cookies kan inte heller innehålla virus eller programkod som är skadlig för din dator.

De cookies som används på denna webbplats och dess syfte identifieras och beskrivs i nedanstående tabell. Vi kommer att be om ditt medgivande till användandet av cookies vid ditt första besök på webbplats (eller vid senare tillfällen, om den cookie som registrerar sådan acceptans tas bort). Förnekande av de cookies som används av denna webbplats kan hindra delar av webbplatsen att fungera korrekt.

Cookie Namn Syfte

Google Analytics

 

 

 

 

 

 

 

 

Add This                    

_ga

 

 

 

 

 

 

 

 

_atuvc

Dessa cookies används för att samla information om hur besökarna använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen. De cookies som används samlar in information i anonym form, inklusive antalet besökare till webbplatsen samt varifrån besökarna har kommit till webbplatsen.

Denna cookie möjliggör den sociala delningsknappen på hemsidan. Verktyget använder cookies som en del av dess anonyma mätning och analys.

 

Hur du undviker cookies
Om du vill undvika cookies är det enklaste sättet att du i den webbläsare du använder ändrar i inställningarna för internetsäkerhet. I till exempel webbläsaren Internet Explorer kan du under: Verktyg --> Internet-alternativ --> Säkerhet --> Anpassad nivå, välja att inte låta cookies lagras på din dator. Du kan också välja att varje gång bli tillfrågad om du accepterar en cookie innan en sådan lagras i din dator.

Mer information om lagen
För mer information om lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats, http://www.pts.se.

Länkar
Den här hemsidan kan innehålla länkar till andra hemsidor i vårt partnernätverk. Om du följer en länk till någon av de här hemsidorna ber vi dig vara uppmärksam på att de webbplatser som sidorna finns på har sina egna regler för dataskydd och att Compass Group Sverige inte tar något ansvar för de här reglerna. Kontrollera reglerna innan du skickar personlig information till hemsidorna. Vidare har Compass Group Sverige inte godkänt några produkter och/eller tjänster som återfinns på tredje parts hemsida.

Meddelande om ändringar i vår integritetspolicy
Om vi gör ändringar i vår integritetspolicy kommer vi att offentliggöra dessa ändringar på vår hemsida så att våra användare är fullt informerade om vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Om vi vid någon tidpunkt beslutar oss för att använda personligt identifierbar information på annat sätt än det som angavs vid den tidpunkt då informationen samlades in kommer vi att meddela användarna om detta via e-post. Användarna får då avgöra om vi får använda deras information på annat sätt.

Vidarebefodran av din information 
Vi kan vidarebefordra din personliga information till medlemmar i vår grupp, det vill säga våra dotterbolag, filialer och moderbolag.
Vi kan även vidarebefordra din personliga information till tredje part i följande fall:

  • Om vi säljer eller köper en verksamhet eller en tillgång. Vi kan då vidarebefordra din personliga information till den potentiella säljaren eller köparen av den aktuella verksamheten eller tillgången.
  • Om Compass Group Sverige eller (delar av) deras tillgångar köps upp av tredje part. Information om kunder kommer då att vara en del av tillgångarna som ingår i köpet.
  • Om vi är tvungna att uppfylla juridiska skyldigheter eller villkor i andra avtal, eller om syftet är att skydda rättigheter, egendom eller säkerheten för Compass Group Sverige, våra kunder eller andra parter. Här ingår utbyte av information med andra företag och organisationer för att skydda oss och andra mot bedrägerier och minska kreditrisker.

Vi säljer inte, förmedlar inte och hyr inte ut din personliga information till tredje part (förutom till våra dotterbolag, filialer och moderbolag) om vi inte har fått ditt tillstånd eller är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kommer normalt sett att informera dig (innan vi samlar in dina data) om vi avser att använda dina data i marknadsföringssyfte, eller om avsikten är att vidarebefordra dina data till tredje part för sådana syften. Vi rekommenderar att du kontrollerar rubrikerna i de formulär som vi använder för att samla in dina data.

Den här processen kan innebära att din personliga information skickas både utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till länder i hela världen om det behövs. Lagarna om dataskydd i de här länderna kan vara mindre omfattande än i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi har dock gjort vårt yttersta för att säkerställa samma skyddsnivå för behandling av data i de här länderna som i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vi förbehåller oss rätten att kontakta dig via post, e-post, telefon eller fax vid administration av ditt konto.

Compass Group Sverige tar bort din prenumeration (inklusive tillhörande personlig information) från vår databas på begäran. Detta kan dock resultera i att din prenumeration på till exempel nyhetsbrev sägs upp, eftersom vi behöver en viss mängd information för att administrera ditt konto.

Kontakt
Om du inte vill att vi använder din personliga information till direkt marknadsföring och inte har meddelat detta till oss tidigare kan du skriva eller skicka e-post till oss.

Den här hemsidan drivs av Compass Group Sverige, Isafjordsgatan 22, 164 28 Kista.

Personuppgiftsombud och första kontaktinstans för Eurests hemsida är: www.compass-group.se  
Du kan även skicka e-post till oss på adressen: info@compass-group.se